Luftfartsnyheter i LFV News

02 december 13:12

LFV News är LFVs nyhetsbrev där du får de senaste nyheterna från LFV och branschen.

I senaste numret av LFVs nyhetsbrev LFV News berättas bland annat om att LFV har markerat starten av LFV Norway A/S med ett event i Oslo, att LFVs flygtrafikledningssystem uppgraderas i helgen och om att centralen för fjärrstyrd flygtrafikledning i Sundsvall har fått sin första nya flygledare checkad.

LFV News 2015-6.