LFV-karta ska hjälpa UAV-flygare

25 februari 21:02

LFV publicerar i dag en specialgjord karta för UAV-flygare på webben lfv.se. Avsikten är att underlätta för UAV-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. UAV-kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data.

Drönare benämns lite olika men UAV, UAS eller RPAS är de vanliga branschbegreppen. (Unmanned Aircraft Vehicle/System och Remotly Piloted Aircraft System).

För att hantera och använda luftfartyget krävs tillstånd från Transportstyrelsen men för att framföra det i närheten av en flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle.

För de enklare systemen som detta handlar om finns begränsningar i användandet från Transportstyrelsen vad gäller höjd och att de ska vara inom synhåll från föraren.

Ett tillstånd från Transportstyrelsen talar endast om att användaren är godkänd att hantera och använda luftfartyget. För framförande i särskilt luftrum till skydd för luftfart i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse på VHF för att erhålla ett sådant. - Generellt sett så är denna typ av flygverksamhet ett ökande problem i närheten av flygplatser då de är svåra att kontrollera och hålla reda på för flygtrafikledningen i förhållande till andra luftfartyg. Vår förhoppning med UAV-kartan är att den ska underlätta för alla parter, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV.

Kartan fungerar i Internet Explorer från version 9 och i Google Chrome, Firefox och Safari.

Information

Länkar

LFVs UAV-karta. Obemannade luftfartyg.  (Transportstyrelsen informerar).

Att notera

Sidan beskriver enbart var flygplatserna ligger och utbredningen av dess luftrum (CTR), inte eventuell annan luft som kan påverka lämpligheten (exempelvis aktiva R-områden). Drönarkartan kan också användas i mobiltelefon eller surfplatta. Med GPS-en påslagen får du automatiskt din position. I datorn klickar du på symbolen längst ner till höger.

Liten ordlista

AIP: Aeronautical Information Publication. CTR: Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns. TIZ: Traffic Information Zone, område med flyginformationstjänst som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns. TMA: Terminal Control Area. Kontrollområde upprättat för en eller flera flygplatser. R-område: Restriktionsområde.

Frågor?

Om du har frågor om obemannade luftfartyg till LFV skickar du dem till obemannadeluftfartyg@lfv.se.

Synpunkter!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på kartan på e-post aim-konsult@lfv.se. För att komma i kontakt med lokal flygtrafikledning ring LFVs växel 011-19 20 00.