Koncept för effektivare flygledning testas

01 december 13:12

Konsortiet NORACON, med LFV som en part, testar i november och december två koncept för en effektivare flygledning i Malmö.

- Det vi validerar är de två koncepten Controlled Time of Arrival för att se om vi kan förbättra förutsägbarheten för flyg och därmed minska koldioxidutsläppen och Extended Arrival Manager för att optimera sekvensering av inkommande flygplan till en medelstor flygplats med en medium komplexitet. berättar Pedro Vicente Azua på SoU i Malmö.

Valideringarna genomförs i NORACON-konsortiet som en Real Time Simulation. Den första sessionen var från den 16 till den 19 november, den andra från den 7 till den 11 december. Den 8 december bjuder NORACON in besökare för att visa koncepten.