Ökat antal flygrörelser i februari

12 mars 10:03

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 2 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013. Utrikestrafiken ökade mest. Det visar LFVs trafikstatistik.

Utrikestrafiken ökade med 4 procent medan inrikestrafiken och överflygande trafik ökade med en halv respektive 1 procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige. Februari månads siffror innebär att antalet flygrörelser i svenskt luftrum har ökat med knappt 3 procent under årets två första månader jämfört med 2013.


Luftrumsrörelserna i Europa ökade med drygt 2 procent i januari 2014. Trafiken ligger därmed på ungefär samma nivå som 2010.