Nya trafikregler för luftfart

27 november 11:11

Den 4 december 2014 träder nya nationella och Europeiska föreskrifter om trafikregler för luftfart i kraft.

 Föreskrifterna ska tillämpas av luftrummets användare, piloter som framför luftfartyg i allmän flygtrafik, leverantörer av flygtrafikledningstjänst, och relevant markpersonal på en flygplats i verksamhet med luftfartyg.