LFV med i grupp som reformerar europeiskt luftrum

15 december 11:12

Moderniseringen av Europas luftrum har tagit ett stort steg framåt sedan EU-kommissionen pekat ut industrigruppen Sesar Deployment Alliance för att reformera det europeiska flyget. LFV ingår i gruppen. – LFV kommer med sina kunskaper och erfarenheter att bidra till att effektivisera luftfarten i Sverige och Europa, säger Niclas Gustavsson, chef för affärsutveckling och internationella relationer i LFV.

För flygbolag och flygpassagerare innebär uppdraget som Sesar Deployment Alliance fått ett konkret och välkommet steg på vägen mot ett effektivare luftrum. De överordnade målen är att fördubbla kapaciteten, sänka kostnaden för flygtrafikledning med hälften och minska miljöpåverkan med tio procent.

För flygbolagen betyder ett effektivare luftrum rakare flygvägar och därmed lägre bränslekostnader, för flygpassageraren att man behöver spendera mindre tid i luften.

– Europeisk flygtrafiktjänst har under de senaste tio åren utvecklat ny teknik och nya operativa koncept inom EU-programmet SESAR. Nu ska den utvecklingen omsättas i praktisk handling. Konkret innebär det att systemen för flygtrafikledning uppgraderas och att nya operativa koncept införs, säger Niclas Gustavsson.

LFV går redan i bräschen för att effektivisera luftrummet. Sedan 2010 har flygbolagen erbjudits raka flygvägar i det svenska luftrummet och sedan 2013 är det även möjligt i det gemensamma svensk/danska luftrummet där LFV tillsammans med danska Naviair bedriver flygtrafiktjänst.

Tillsammans med flygtrafiktjänstleverantörerna i Danmark, Irland, Österrike och Kroatien samordnar LFV sedan flera år tillbaka teknikutveckling och inköp för att minska kostnaderna. Den gruppen heter Coopans och det är också inom den som LFV kommer att verka inom SESAR Deployment Alliance.

EU-kommissionen satsar tre miljarder euro de kommande åren på moderniseringen av Europas luftrum.  – Med arbetet inom SESAR Deployment Alliance kommer det gemensamma europeiska luftrummet att tillhöra världens främsta. Det känns mycket tillfredsställande att LFV med sin långa erfarenhet kan bidra till den utvecklingen, säger Niclas Gustavsson.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta: LFV – leverantör av flygtrafiktjänst i Sverige. Hanterar omkring 700 000 flygplansrörelser varje år och omsätter 3 miljarder. Levererar flygtrafiktjänst i Förenade Arabemiraten sedan 2013. ANSP – förkortning för leverantör av flygtrafiktjänst, Air Navigation Service Provider. SES – Single European Sky. EU:s mål för Europa är att sudda ut gränserna i luften och skapa nio stora luftrum för bättre effektivitet. SESAR – Single European Sky ATM Research (ATM=Air Traffic Management). Forskningsdelen av SES som utvecklar ny teknik och nya procedurer. SESAR Deployment Alliance. Industrigrupp bestående av fyra flygbolagsgrupper, 25 flygplatsägare och 11 flygtrafiktjänstleverantörer. COOPANS – cooperation between air navigation service providers.  Sverige, Danmark, Irland, Österrike och Kroatien har ett nära samarbete för att minska kostnaderna för teknikutveckling.