Drönare i kontrollzon kräver LFVs tillstånd

04 december 10:12

En drönare stoppade i dag flygtrafiken i Brommas luftrum under en timme. Flygsäkerhet är högst prioriterad för LFV och därför stängdes kontrollzonen. Drönare eller obemannade luftfarkoster blir allt vanligare. För att hantera och använda luftfartyget krävs tillstånd från Transportstyrelsen men för att framföra det i närheten av en flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle.

Drönare benämns lite olika men UAV, UAS eller RPAS är de vanliga branschbegreppen. (Unmanned Aircraft Vehicle/System och Remotly Piloted Aircraft System). För de enklare systemen som detta handlar om finns begränsningar i användandet från Transportstyrelsen vad gäller höjd och att de ska vara inom synhåll från föraren.

Ett tillstånd från Transportstyrelsen talar endast om att användaren är godkänd att hantera och använda luftfartyget. För framförande i särskilt luftrum till skydd för luftfart i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse på VHF för att erhålla ett sådant. LFV för en kontinuerlig dialog med Transportstyrelsen om ett växande problem för flyget.

- Generellt sett så är denna typ av flygverksamhet ett ökande problem i närheten av flygplatser då de är svåra att kontrollera och hålla reda på för flygtrafikledningen i förhållande till andra luftfartyg, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV.