LFV informerar om Aurora

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

LFV informerar om Aurora

14 september 09:09

Försvarsmaktsövningen Aurora inleddes den 11 september och måndagen den 18 september inleds flygverksamheten som är en del av Aurora.

Flygövningsområdet för Aurora omfattar Götaland, utom Skåne, Västkusten och Dalsland, samt södra och östra Sveland. Verksamheten är dock koncentrerad till Mälardalen och Gotland. I flygövningsområdet kommer det att förekomma omfattande militär flygtrafik, både vanliga flygplan och helikoptrar, från marknivå och uppåt.

Luftstridsområdet omfattar östra Småland, Blekinge, sydöstra Östergötland samt Öland och Gotland. Här är den nedre gränsen för övningar i luften 2000 fot, eller drygt 600 meter, över havsnivå vilket innebär att det då kan vara flyg på lägre höjd över land.
Flygövningarna pågår i de båda områdena till och med den 27 september. Övningen avslutas sedan den 28-29 september.
För reguljär- och charterflyg kan Aurora innebära justerade tidtabeller och ändrade flygvägar. För mer information om detta kontakta ditt flygbolag eller den flygplats du reser ifrån.
Försvarsmaktens webbplats hittar du all information om Aurora. Det är också Försvarsmakten som svarar på frågor relaterade till övningen.