Hur stor är flygets andel av världens utsläpp av koldioxid?

Flygtrafiken svarar globalt för 2,6 procent av världens utsläpp av koldioxid och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp.