Hur stor är flygets andel av världens utsläpp av koldioxid?

FN:s internationella klimatpanel (IPCC) anger att flygtrafiken idag svarar för omkring 2 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor, beräknas flyget svara för 3 procent av människans totala påverkan på klimatet. Flyget står för 4-5 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Transportsektorn svarar i sin tur för en dryg tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.