Vad innebär Fullt Frisk?
-Med fullt frisk menar vi att du inte lider av t.ex. epilepsi, diabetes eller hjärtfel. Om du har några tveksamheter gällande detta behöver du själv kontakta Transportstyrelsen och en flygläkare som får genomföra en medicinskt undersökning klass 3. En fullständig beskrivning av de medicinska kraven finns i EU förordningen 2015-340. Läs mer här