Vad händer om jag inte uppfyller kravet i engelska?

Komplettera betyget på Komvux alt. om du studerat/arbetat utomlands, engelskspråkigt minst 6 mån, kan du förmodligen få dispens. Intyg krävs.