Vad är ett s.k ”Medical”?

En medicinskt undersökning klass 3 genomförs efter att kandidaten har klarat FEAST 1 och 2. Det är alltså inget som du själv behöver göra innan du blir kallad till testerna. Du får mer information om hur det går till längre fram i ansökningsprocessen. Läs mer här.