Jag vill arbeta i ett militärt torn, hur gör jag?

Om du vill arbeta som flygledare i ett militärt torn behöver du utbilda dig inom Försvarsmakten. Utbildningen blir då olika lång beroende på vilken tidigare utbildning du har inom Försvarsmakten. Du anmäler dig till utbildningen via Försvarsmakten. Läs under sidan Reservofficer.