Jag har slutbetyg från 2-årigt gymnasium, vad behöver jag komplettera?

Det beror lite på vilken linje du gick. Komvux kan hjälpa dig.