Jag har laseropererat ögonen, är det OK?

Kontakta Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se.
Följ länk Närsynthetsoperation