Jag har Gymnasiebetyg från annat land, kan jag söka flygledarutbildningen?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Jag har Gymnasiebetyg från annat land, kan jag söka flygledarutbildningen?

Ja, förutom LFV:s behörighetskrav måste du även uppfylla de grundläggande behörighetskraven för högskolestudier. Mer information kan du hitta här: uhr.se