Jag har Gymnasiebetyg från annat land, kan jag söka flygledarutbildningen?

Ja, förutom LFV:s behörighetskrav måste du även uppfylla de grundläggande behörighetskraven för högskolestudier. Mer information kan du hitta här: uhr.se