Jag har gått på folkhögskola, kan jag söka till flygledarutbildningen?

Ja, du behöver bifoga behörighetsintyg i din ansökan där omfattningskravet är intygat och minst 7 av ämnena i innehållskravet.