Jag har gått IB och har en annan betygsskala. Vad gäller?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Jag har gått IB och har en annan betygsskala. Vad gäller?

Dina betyg ska motsvara våra behörighetskrav och du ska vara behörig för
högskolestudier.