Jag har gått IB och har en annan betygsskala. Vad gäller?

Dina betyg ska motsvara våra behörighetskrav och du ska vara behörig för
högskolestudier.