Jag har gått Gymnasiet i annat land, uppfyller alla behörighetskrav, utom i Svenska. Vad gör jag?
Vi godkänner TISUS. För att testa dina färdigheter i svenska kan du även vända dig till en av Transportstyrelsens språkkontrollaner.

TISUS= test i Svenska för utlandsstuderande.