Har ni någon övre åldersgräns för sökande till flygledarutbildningen?

Nej.