Får jag själv välja var jag vill jobba efter utbildningen?

Nej, du kan inte bestämma var du ska jobba, t ex nära din hemort,  det är LFVs resursbehov som styr. LFV har verksamhet på flera ställen i Sverige. Här finns LFV.