Reservofficer/Flygledare

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Reservofficer/Flygledare

Som reservofficer/flygledare i Försvarsmakten kommer du att under några veckor per år tjänstgöra i Försvarsmakten som reservofficer i flygtrafiktjänst. Det är vid deltagande i övningar, vid kompetensutveckling eller vid andra aktiviteter i ditt förband.

Skulle förbandet deltaga vid internationella insatser kan det röra sig om 3-6 månaders tjänstgöring.

Din reservofficersanställning bygger på att du är anställd som flygledare i LFV. Du placeras i första hand på en flygplats eller inflygningskontroll med i huvudsak militär flygtrafik där du på bästa sätt kan upprätthålla den kompetens som erfordras i rollen som reservofficer.

Där är du är ansvarig för att leda flygtrafiken på ett säkert sätt oavsett väder och trafiksituation.

Du hanterar mycket information som kommer från flera håll samtidigt. Du måste vara trygg i dig själv, bra på att samarbeta och kunna fatta snabba beslut. Välkommen till ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt jobb i en spännande
miljö!

Läs mer HÄR!