Flygledare/Reservofficer

Från flygledartornet ser du att en Jas 39 Gripen är på väg in för landning – och samtidigt går ett larm – räddningshelikoptern behöver starta på ett uppdrag. Ljusen från snöröjningsfordonen blinkar på fältet och påminner om att banan behöver sopas och plogas innan bromsverkan blir för dålig. I ditt headset hör du radiotrafiken på engelska, ur en högtalare kommer bilarnas anrop med begäran att få påbörja snöröjning, och på radarskärmen framför dig ser du det aktuella trafikläget i luften. Låter det som ett jobb för dig? Sök till utbildningen som flygledare/reservofficer!

Om yrket

Din uppgift som flygledare och reservofficer är att leda flygplan och fordon både på själva flygplatsen
och i luftrummet omkring. Till vardags är du civil, anställd av Luftfartsverket och placerad
på någon av de militära flygplatserna. Som reservofficer kommer du att vara placerad i en flygbasenhet och vara inkallad under längre eller kortare perioder. Exempel på tjänstgöring kan vara vid övningar i Sverige, internationellt eller under andra typer av insatser.

Läs mer om yrket

Utbildning

Du söker till flygledarutbildningen via Försvarsmakten. Om du idag är anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman eller har en militär grundutbildning, går du först en specialistofficerutbildning. Därefter påbörjas flygledarutbildningen i LFV som utförs i skolmiljö. Du har en utbildningstid på totalt cirka 6–7 terminer. Du som idag är officer påbörjar flygledarutbildningen i LFV direkt, den startar årligen vecka 6. Din utbildningstid är cirka 5-6 terminer. Som civil är det en något längre utbildning då du behöver börja med den militära grundutbildningen innan du kan fortsätta med de övriga terminerna. Du läser totalt 9 terminer.

Läs mer om utbildningen här