Anslaget

AnslagetInom LFV förmedlar vi nyheter via nyhetsbrevet Anslaget. Anslaget innebär mer fokus på flygtrafiktjänsten och den spännande utveckling som sker där, nationellt såväl som internationellt och hur flyget ska möta de utmaningar det står inför, inte minst på miljöområdet.