LFV 2018

Antalet luftrumsrörelser 2018 uppgick till 785 000 vilket innebär att LFV säkert och effektivt guidat omkring 2 000 flygplan per dygn genom svenskt luftrum på väg till eller från en flygplats i eller utanför Sverige.                    

LFV omsatte 2018 3,2 miljarder kronor och resultatet uppgick till 5 miljoner kronor.