För dig som flyger VFR

På våren och sommaren blir vi fler som vill vistas i det svenska luftrummet. LFV har sammanställt information till dig som flyger VFR. Informationen ersätter inte det regelverk som styr VFR-flygning utan ska ses som goda råd.

LFV 2018

Antalet luftrumsrörelser 2018 uppgick till 785 000 vilket innebär att LFV säkert och effektivt guidat omkring 2 000 flygplan per dygn genom svenskt luftrum på väg till eller från en flygplats i eller utanför Sverige.                    

LFV omsatte 2018 3,2 miljarder kronor och resultatet uppgick till 5 miljoner kronor.